Ontelbare artsen hebben ontelbare malen patiënten weggestuurd die kwamen met klachten, over problemen werd nog niet eens gepraat, omdat ze hen niet konden helpen. Het is vechten tegen de bierkaai. Want er is een logische reden waarom die mensen komen, die steekt in onze cultuur. De geneeskunde is de enige wetenschap gebleven, omdat men dagelijks mensen hielp, die een interne logische weerstand bood aan de dominerende culturele visie dat wetenschap geen waarden zou kennen en dat zij zogenaamd waardevrij zou zijn.

In zijn logische opzet is geneeskunde een vast punt voor waarden en mensen richten zich dan ook op die geneeskunde voor de tekorten inzake zelfbeeld en sturing, dus voor de problemen en vragen die mensen hebben aangaande zichzelf. Als we zo door zouden gaan, wat ik niet verwacht, dan zouden we een maatschappij krijgen waarin iedereen probeert zijn brood te verdienen en daarnaast ziek is. Brood en spelen uit de Oudheid zou dan brood en ziek zijn worden. Waarbij het nieuwe culturele ziekzijn de tweedegraads verdwaling is van onze cultuur symptomatiseert. Maar zo zal het niet gaan, want er komt een ander type mens die een andere logica in de cultuur zal neerleggen.

Hoe zal de cultuur zich dan verder ontwikkelen? Er zal zichtbaar worden wat nu onzichtbaar is, de verborgen mens verandert via de fase van een normatieve rationele mens in een sturende mens, door communicatief te leren het eigen zelfbeeld te herkennen en dat ook aan anderen te laten zien.

De verdwaling van zelfbeeld en zingeving wordt vanuit de logica van het gevoel gecorrigeerd. Ieder mens heeft de capaciteit om vanuit de logica van het natuurlijk leerproces de logica van de cultuur aan te vullen en te corrigeren. Het gevoel is dus in mijn benadering intelligenter dan het leren op zich, omdat het gevoel een tweede graads logica hanteert, die het leren stuurt, ook al gebeurt dat zonder dat we het bewust weten.

Ons verstand werkt met een eerstegraads logica en ons gevoel met een tweede graads logica. Daarom is ons gevoel ons verstand altijd de baas. Want alles wat ons verstand weet, kent ons gevoel ook. Het gevoel kent ons zelf, al is het onbewust en ons eigen verstand. Bovendien ziet het gevoel ook nog hoe ver we zijn met ons verstand. Wat een mens is, ligt niet vast. Een mens wordt wat die mens zichzelf voorstelt te zijn, als model van zijn eigen identiteit. Waar plezier is, daar is leren. De wijze waarop mensen hun eigen capaciteiten zien, is bepalend voor de richting waarin hun belangstelling en leren worden gestuurd. Als we weten waar we zijn en ook nog weten waar we naar toe willen gaan, dan houdt het verdwaald zijn ook inzake de zingeving op.

Kun je hulp gebruiken om je zelfbeeld te bepalen of te verbeteren?  Met andere woorden, ben je benieuwd hoe jij als nieuwe mens in het leven komt te staan? Stel dan jezelf tot prioriteit en maak een gratis afspraak met mij, ik laat je dan graag zien hoe je dat kan doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *